research-project-grant

FUNDACIÓN MAPFRE Research Project Grant Approaches

Fundación MAPFRE has made a new call for applications for grants for a total of 315,000 Euros, open to academic and professional researchers and research teams that wish to develop research programs independently or within the scope of universities, hospitals, companies or research centers that they belong to.

The Foundation offers its Ignacio H. Larramendi research grants, awarded individually for a maximum amount of 30,000 euros to promote projects related to health, such as, among others, obesity prevention, encouraging physical activity, evaluating personal injury, health care management and clinical safety.

These grants are also open to researchers interested in promoting projects related to the challenges of insurance and social protection in the 21st century, who will receive a maximum of 15,000 euros per grant.

The scope of this call is worldwide and projects may be presented in Spanish, English or Portuguese before October 14, 2019.

For terms and conditions please go to:

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/bases-completas-convocatoria-larramendi-en-2019-v2_tcm1070-220994.pdf

For more information, please contact Nuria del Olmo and Alejandra Fernández at the MAPFRE Communications Department.
Email: ndelolm@fundacionmapfre.org;alejandra@fundacionmapfre.org

Għotjiet għal proġetti ta’ riċerka mill-Fundazzjoni MAPFRE

Il-Fundazzjoni MAPFRE għamlet sejħa ġdida għal applikazzjonijiet għal għotjiet b’total ta €315,000, għal riċerkaturi, akkademiċi u professjonisti li għandhom ix-xewqa li jiżvillupaw programmi ta’ riċerka, kemm b’mod indipendenti jew bħala universita, sptar, kumpanija jew ċentru ta’ riċerka li huma jiffurmaw parti minnu.

Dawn l-għotjiet, bl-isem Ignacio H.Larramendi Grants, jilħqu it-total ta’ €30,000 għal kull proġett individwali, u jistgħu jintużaw biex jippromovu proġetti relatati ma’ saħħa bħal fost l-oħrajn, prevenzjoni tal-obeżità, l-importanza tal-attivita fiżika, l-immaniġjar ta’ sistema tal-kura tas-saħħa fost l-oħrajn.

Dawn l-għotjiet huma wkoll miftuħa għal riċerkaturi interessati fil-promozzjoni ta’ proġetti relatati mal-isfidi tal-assigurazzjoni u l-protezzjoni soċjali fis-seklu 21, u dawn kapaċi jirċievu massimu ta’ 15,000 euro għal kull għotja.
Din is-sejħa hija miftuħa għal proġetti minn madwar id-dinja kollha u dawn jistgħu jkunu preżentati bl-Ingliż, Portugiż jew bl-Ispanjol. L-applikazzjonijiet huma miftuħa sal- 14 ta’ Ottubru, 2019.

Għal termini u kundizzjonijiet żur:

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/bases-completas-convocatoria-larramendi-en-2019-v2_tcm1070-220994.pdf

Għal aktar informazzjoni, ikkunttatja lil Nuria del Olmo jew Alejanda Fernández fuq ndelolm@fundacionmapfre.org jew alejandra@fundacionmapfre.org