mapfre-malta-stpatricks-residential-home

MAPFRE Malta employees volunteer to organise a boat trip for boys of St Patrick’s Residential Home

As part of its ongoing commitment to corporate social responsibility, MAPFRE Malta has once again organised a boat trip for some of the young residents of St Patrick’s Residential Home.

St. Patrick’s Residential Home provides accommodation to adolescents and young persons who find themselves needing a place to stay away from home due to personal or social circumstances, all of whom are welcomed with open arms and taken care of. Through a person-centred approach, youngsters are accompanied on their journey towards reintegration with their family of origin or independent living.

This year, a group of 10 employees from MAPFRE Malta, alongside with a number members from St. Patrick’s Residential Home, volunteered to take several youngsters on a boat trip. Several employees with children of their own attended the activity so that they could integrate with the boys from the residential home.

“As always, it was both a pleasure and a privilege to spend time with the residents of St Patrick’s home! It’s great to see how dedicated the carers and volunteers are to their jobs at the residential home. It goes without saying that these boys deserve every ounce of the love and respect they receive” said Kim Martin, Head of Underwriting at MAPFRE Middlesea, who was one of the individuals responsible for organising this event.

MAPFRE Middlesea p.l.c. (C-5553) is authorised by the Malta Financial Services Authority to carry on both Long Term and General Business under the Insurance Business Act, Cap 403 of the Laws of Malta. MAPFRE MSV Life p.l.c. (C-15722) is authorised by the Malta Financial Services Authority to carry on Long Term Business under the Insurance Business Act, Cap 403 of the Laws of Malta. Both entities are regulated by MFSA.

Impjegati ta’ MAPFRE Malta jorganizzaw ħarġa bid-dgħajsa għas-subien ta’ St Patrick’s Residential Home

Bħala parti mill-impenn kontinwu għar-responsabiltà soċjali, il-kumpanija tal-assigurazzjoni MAPFRE Malta organizzat vjaġġ bid-dgħajsa għal uħud mir-residenti żgħażagħ li huma residenti fid-dar residenzjali St Patrick’s.

Din id-dar tipprovdi akkomdazzjoni lill-adoloxxenti u żgħażagħ li minħabba ċirkostanzi personali jew soċjali, jiġi bżonn saqaf taħt rashom, u dawn jiġu milqugħa u appoġġjati f’din id-dar. Kull żgħażugħ jingħata s-sapport li għandu bżonn, u dawn jkunu akkumpanjati waqt il-vjaġġ tagħhom biex jkunu jistgħu jintegraw mill-ġdid mal-familjari tagħhom, jew f’każijiet oħra, biex jibdew jgħixu ħajja indipendenti.

Din is-sena, grupp ta’ 10 impjegati minn MAPFRE Malta, flimkien ma’ numru ta’ membri min din id-dar, qattgħu ftit ħin flimkien waqt vjaġġ bid-dgħajsa. Bosta impjegati attendew flimkien mat-tfal tagħhom, li kellhom iċ-ċans jintegraw flimkien mas-subien minn din id-dar residenzjali.

Kim Martin, li hija l-Kap tal- Underwriting ġewwa MAPFRE Middlesea, qalet li l-attivita’ kienet waħda mill-isbaħ. “Kien ta’ privileġġ li kellna ċ-ċans nqattaw ħin ma’ dawn ir-residenti, u stajna naraw kemm tassew huma idedikati l-voluntiera u l-impjegati ta’ din id-dar. M’hemmx għalfejn ngħidu li dawn is-subien jistħoqqilhom l-imħabba u r-rispett li jirċievu,” hi qalet.

MAPFRE Middlesea p.l.c (C-5553) hija awtorizzata mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta ‘ Malta (MFSA) biex tmexxi Negozju fit-tul u Generali skont l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni,  Kap 403 tal- Liġijiet ta’ Malta. MAPFRE MSV Life p.l.c. (C-15722) hija awtorizzata mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta ‘ Malta biex tmexxi negozju tal-assigurazzjoni fit-tul taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal- Assigurazzjoni, Kap 403 tal- Liġijiet ta’ Malta. L-entitajiet kollha huma regolati mill-MFSA.