mapfre-health-week

Workshops on Cultural Diversity, Healthy Selfie, 1st MAPFRE run and talks on Inclusion, Health and Well-being, Notable Activities of the MAPFRE Week

The MAPFRE Week, which is a yearly project led by the company’s Human Resources area, is held this year from the 10th to the 14th of June.

This MAPFRE Week will be full of color to celebrate the fact that diversity has been added to health and well-being as a theme for this initiative, which last year saw employees from more than 740 countries taking part.

Diversity and inclusion are strategic topics for MAPFRE and that is why awareness-raising activities are organized throughout the Week on functional, cultural, generational and gender diversity. This MAPFRE Week includes two global activities: the first consists of a series of workshops on cultural diversity to prepare a global map containing the different cultural features and customs in employees’ workplaces in each country and the second is the “Healthy Selfie”, which enables employees to transmit their healthy habits over the week with the hashtag #MAPFREHealthWeek.

In Malta, company employees can participate in talks on health, well-being and diversity. The last day of the MAPFRE Week also sees the global activity “Donation MAPFRE 24 hours”, where on every 14th June MAPFRE joins up with the World Blood Donor Day, and the first MAPFRE Health run, which starts at the company’s head office in Majadahonda and follows a route around the Monte del Pilar in 3 different categories (10km, 5km and 5km walk).

Over these five days, the company will focus on promoting healthy lifestyles, support programs for fostering well-being and diversity, and prevention campaigns for the most common illnesses. The MAPFRE Week is an initiative that also engages with social commitment and value of the company and makes employees feel that they are part of a major company, boosting synergies between different areas and bringing together different teams.

 

Il-Grupp MAPFRE b’attivitajiet dwar id-diversità kulturali, is-saħħa u l-inklużjoni madwar id-dinja

Mill-10 sal 14 ta’ Ġunju, il-Grupp MAPFRE ser jkun qed tiċċelebra MAPFRE Week, fejn impjegati minn 74 pajjiż differenti se jieħdu sehem f’attivitajiet dwar id-diversità u s-saħħa. Din l-inizjattiva qed tkun organizzata mid-dipartimenti tar-riżorsi umani fi ħdan il-kumpanija.

Id-diversità u l-inklużjoni huma żewġ valuri importanti għall-Grupp MAPFRE u għalhekk din l-inizjattiva tintuża biex tqajjem kuxjenza dwar l-importanza tad-diversità kulturali, ġenerazzjonali u ta’ sessi differenti.

Din il-ġimgħa ta’ attivitajiet tinkludi diversi workshops fosthom wieħed dwar id-diversità fejn ser tkun mħejjija mappa globali li tinkludi il-karatteristiċi differenti li għandhom l-impjegati ta’ MAPFRE madwar id-dinja. Workshop ieħor, intitolat ‘Healthy Selfie’ għandu l-għan li jħeġġeġ lill-impjegati jittrasmettu drawwiet b’saħħithom fuq midja soċjali, permezz tal-hastag #MAPFREHealthWeek.

F’Malta, l-impjegati ta’ MAPFRE Middlesea u MAPFRE MSV Life jistgħu jipparteċipaw fit-taħditiet dwar is-saħħa u d-diversità. Fl-aħħar ġurnata ta’ din l-inizjattiva, il-Grupp MAPFRE jingħaqad mal-Jum Dinji tad-Demm, fejn l-impjegati jkollhom l-opportunita jkunu donaturi. Din is-sena ġiet organizzata l-ewwel MAPFRE Health Run li tibda mil-uffiċju ewlieni tal-kumpanija f’Majadahonda, Spanja, u ssegwi r-rotta madwar Monte Del Pilar, permezz ta’ tlett kategoriji differenti – ġirja ta’ 5 jew 10km jew mixja ta’ 5km.

Matul dawn il-ħamest ijiem, il-kumpanija se tiffoka fuq il-promozzjoni ta’ stili ta’ ħajja b’saħħitha, anke permezz ta’ kampanji ta’ għarfien dwar prevenzjoni għall-aktar mard komuni. Din il-ġimgħa hija inizzjativa li ssaħħaħ il-valuri tal-Grupp għal-impenn soċjali, waqt li isservi ta’ opportunita biex l-impjegati minn oqsma differenti jiltaqgħu.

MAPFRE Middlesea p.l.c (C-5553) hija awtorizzata mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta ‘ Malta (MFSA) biex tmexxi Negozju fit-tul u Generali skont l-Att dwar il-Kummerc tal-Assigurazzjoni, Kap 403 fil- Liġijiet ta’ Malta.

MAPFRE MSV Life p.l.c. (C-15722) hija awtorizzata mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta ‘ Malta biex tmexxi negozju tal-assigurazzjoni fit-tul taħt l-Att dwar il-Kummerc tal- Assigurazzjoni, Kap 403 fil- Liġijiet ta’ Malta.

L-entitajiet kollha huma regolati mill-MFSA