first-responder-doctors-training-course

MAPFRE Middlesea sponsored the 2nd edition of the First Responder Doctors Training course

This year, MAPFRE Middlesea have sponsored the 2nd edition of the First Responder Doctors Training (FRDT) course which was held by Doctors for Road Safety (D4RS) in conjunction with the Association of Emergency Physicians of Malta (AEPM) as part of their ongoing initiative to support road safety.

D4RS is a non-profit organisation founded by medical doctors and students who strive to achieve the highest standards of road safety in Malta and Gozo. The NGO’s mission is to place road safety firmly on the national agenda by raising awareness, educating peers and the public, and advocating with the relevant stakeholders.

D4RS have stepped up their efforts to save lives on the road by training doctors to provide emergency assistance to victims of traffic and roadside accidents. The 2nd edition of the FRDT course provided a total of 24 participants with the relevant knowledge and opportunities to practice skills which are crucial for first responders in crash-related situations. Each of the participants were also given a First Response Kit to keep in their vehicles for whenever these crash-related situations arise. The kit contains basic equipment for use when providing medical help to victims of traffic accidents.

The main objective of this initiative is to equip more of the medical professionals on the roads with the skills and tools to intervene effectively when they are present in the immediate aftermath of an accident while emergency services are still on their way. The timely intervention in these first minutes after a crash can be life-saving determinant.

Chief Officer Commercial of MAPFRE Middlesea, Boris Curmi, had remarked “We recognise the importance of continuously enforcing road safety standards by having a team of First Responders available when such traffic accidents arise, as well as the potential impact which those First Responders may have on a significant number of individuals on the road. Notwithstanding this, we are more than happy to pledge our support towards Doctors for Road Safety in their cause to further enhance road safety within Malta and Gozo.”

MAPFRE Middlesea will continue to support this initiative in order to aid in enhancing road safety measures within Malta and Gozo.

MAPFRE Middlesea p.l.c. is authorised under the Insurance Business Act, Cap 403 of the Laws of Malta and regulated by MFSA

 

MAPFRE Middlesea tisponsorja t-tieni edizzjoni ta’ First Responder Doctors Training Course

Din is-sena, MAPFRE Middlesea iffinanzjat it-tieni edizzjoni tal-kors għat-tobba, dak li jissejjaħ First Responder Doctors Training Course, li jsir minn Doctors for Road Safety flimkien ma AEPM, Assoċjazzjoni ta’ tobba li jagħtu l-ewwel għajnuna f’emerġenza.  Dan il-kors jsir bħala parti minn inizjattivi ta’ dan il-grupp biex jassiguraw sikurezza fit-toroq. Doctors for Road Safety hija għaqda bla skop ta’ profitt li kienet imwaqqfa minn numru ta’ tobba u studenti tal-mediċina, bl-għan li jtejbu is-sigurtà fit-toroq f’Malta u Għawdex. L-Għan ta’ din l-għaqda hi li tqigħed is-sikurezza fit-toroq fuq l-aġenda nazzjonali, billi tqajjem kuxjenza u teduka lil dawk kolla involuti.

Din l-Għaqda qed taħdem biex jitħarrġu tobba li jipprovdu assitenza lill-vittmi ta’ inċidenti tat-traffiku. It-tieni kors, li kien finanzjat minn MAPFRE Middlesea, kien jinkludi total ta’ 24 parteċipant, u dawn kellhom iċ-ċans jitgħallmu u jipprattikaw il-ħilijiet tagħhom, li huma kruċjali f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza. Kull parteċipant ingħata wkoll First Response Kit, li jista’ jinżamm fil-vetturi tagħhom għal meta jkun hemm sitwazzjonijiet bħal dawn. Is-sett jinkludi apparat bażiku li jipprovdi għajnuna medika lill–vittmi ta ‘inċidenti tat-traffiku.

L-għan ta’ din l-inizjattiva huwa li aktar professjonisti mediċi jkunu mħarġa fil-ħiliet u jkollhom l-għodda neċessarji biex jintervjenu b’mod effettiv meta jkunu preżenti waqt inċident, sakhemm is-servizzi tal-emerġenza jaslu fil-post. Intervent f’waqtu fl-ewwel minuti wara aċċidenti jista’ jkun isalva ħajja ta’ persuna.

Il-Kap Uffiċjal tat-Taqsima Kummerċjali ta’ MAPFRE Middlesea, Boris Curmi, qal, “Aħna nirrikonoxxu l-importanza li jkun hemm titjieb fejn tidħol is-sigurtà fit-triq, permezz ta’ dawk li jagħtu l-ewwel għajnuna meta jseħħu inċidenti tat-traffiku. Dawn it-tobba għandhom impatt qawwi ħafna fuq kull min juża it-toroq, u għalhekk ninsabu kburin ħafna li nistgħu nappoġġjaw din l-inizjattiva, biex b’hekk titjieb is-sigurtà fit-toroq f’Malta u Għawdex.”

MAPFRE Middlesea se tkompli tappoġġja inizjattivi bħal dawn biex titjieb is-sikurezza fit-toroq Maltin u Għawdxin.
MAPFRE Middlesea p.l.c. (C-5553) hija awtorizzata taht l- l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, Kap 403 fil-Liġijiet ta’ Malta u regolata mill-MFSA.