csr-activity-hospice

MAPFRE Malta organise fund-raising event for Hospice

As part of its CSR programme in 2019, MAPFRE Malta organised an ice-cream day for its employees as a fund-raising to aid the NGO Hospice.

Founded in 1989, the primary role of Hospice Malta is to provide and promote palliative care for persons suffering from end-of-life cancer and motor neuron disease. As the awareness and the need for palliative care increased throughout the years, Hospice Malta included other conditions within its mission statement so that presently, community-based services are also offered to patients suffering from end-of-life cardiac, respiratory, renal and liver diseases.

This year 14 volunteers from MAPFRE Malta, which is comprised of MAPFRE Middlesea and MAPFRE MSV Life, helped out during the fund-raising event. As a result, a number of funds were raised during the activity whereby all proceeds were donated to Hospice Malta.

“When I was a child, I used to love pretend play selling ice-cream! This time, thanks to the ice-cream van event organised by MAPFRE Middlesea, I did it for real, and it being for a good cause made the event not only fun but also rewarding and heart-warming.” said Olivia Darmanin, Chief Officer of Underwriting at MAPFRE Middlesea, who was one of the individuals responsible for organising and sponsoring this fund-raising activity.

MAPFRE Middlesea p.l.c. (C-5553) is authorised by the Malta Financial Services Authority to carry on both Long Term and General Business under the Insurance Business Act, Cap 403 of the Laws of Malta.

MAPFRE MSV Life p.l.c. (C-15722) is authorised by the Malta Financial Services Authority to carry on Long Term Business under the Insurance Business Act, Cap 403 of the Laws of Malta. Both entities are regulated by MFSA.

MAPFRE MALTA torganizza avveniment biex jinġabru fondi għall-Hospice 

Bħala parti mill-programm ta’ responsabbilità soċjali, il-Grupp MAPFRE Malta organizza attività ħelwa fejn ġew mibjugħa ġelati bl-għan li jinġabru fondi għall-organizzazjoni Hospice Malta.

Imwaqqfa fl-1989, l-irwol ewlieni ta’ Hospice Malta huwa li jipprovdi kura paljattiva għall-persuni li għaddejin mill-marda tal-kanċer jew mard ieħor newrloġiku. Matul dan l-aħħar snin, il-ħieġa għall-kura pajattiva żdiedet, u b’hekk Hospice żiedet is-servizzi li jiġu offruti, fosthom servizzi fil-komunità għall-pazjenti li waslu fl-aħħar ta’ ħajjithom minħabba problemi serji fil-qalb, kliewi jew fwied.

Waqt din l-attività, 14 -il voluntier minn MAPFRE Middlesea u MAPFRE MSV Life għenu biex din tkun ta’ suċċess. B’hekk inġabret somma sabiħa li ingħatat lil Hospice Malta.

“Meta kont żgħira, kont nippretendi li jien tal-ġelat! Din id-darba, kelli iċ-ċans nieħu dan l-irwol għal kawża ġusta. Kien mhux biss ta’ pjaċir iżda ukoll ta’ sodisfazzjoni li ġbarna somma sabiħa biex ngħinu lil ħaddieħor,” qalet Olivia Darmanin, Uffiċjal Kap ta’ Underwriting f’MAPFRE Middlesea, li kienet parti mit-tim li organizzaw din l-attività b’risq Hospice Malta.

MAPFRE Middlesea p.l.c (C-5553) hija awtorizzata mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta ‘ Malta (MFSA) biex tmexxi Negozju fit-tul u Generali skont l-Att dwar il-Kummerc tal-Assigurazzjoni, Kap 403 tal-Liġijiet ta’ Malta.

MAPFRE MSV Life p.l.c. (C-15722) hija awtorizzata mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta ‘ Malta biex tmexxi negozju tal-assigurazzjoni fit-tul taħt l-Att dwar il-Kummerc tal- Assigurazzjoni, Kap 403 tal-Liġijiet ta’ Malta.

L-entitajiet kollha huma regolati mill-MFSA.